Les Proverbes

This page presents some proverbs in Ewe language you might discover in the following lines :

wɔ nena

1- Ati ɖeka mewɔa ave o! (One tree does'nt make a forest!)

2- Hadɔme sẽa hakua atike! (Hungry stomach has no ears!)

3- Asi ɖeka meléa Tó dzo o!( You cannot get the horns of the buffalo with one hand!)

4- Ame ɖeka meɖia ƒo ko be du me nyo o!

5- Asi eve mekpaa abobo o!

6- Ŋku eve mekpɔa atukpa me o!

7- Nunya adidoe!

8- Ŋkuagbãtɔwo de la, ŋku ɖekatɔe ɖua fia.

9- Dume nyo mesɔ kple aƒe o!

10- Gbedɔdɔ mewua aƒe o!.